Åskådare under avsöket för skyddshundar.

Varje förare får ta med sig två åskådare under avsöksarbetet. Det kommer dessutom att lottas ut ytterligare tre platser för varje hund.

Det är tillåtet att teckna sig för två olika ekipage och då ange första val och andra val. Tävlingsledningen kommer att lotta ut en plats per intresserad. slumpval

Senaste anmälningsdag är måndagen 20:e Augusti

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

Första val

Andra val