Domare klara för Patrullhund

  • -

Domare klara för Patrullhund

Category:Nyheter

Patrullstig+lydnad: Dan Majlöv och Josefin Hedlund

Spår+uppletande: Bo Ek och Gunnel Crona

Reservdomare: Nils Göran Larsson

Överdomare: Sven Börje Persson