Invigning SM Onsdagen 22 Augusti

  • -

Invigning SM Onsdagen 22 Augusti

Category:Nyheter

10.30 Samling inför inmarschen, Brunnsparkens norra del

10.45 Marschen påbörjas tillsammans med hemvärnets musikkår och fanbärare

11.00 Uppställning på fredsplanen

11.05 11 st Fallskärmshoppare landar

11.20 Inledning representant för styrgruppen

11.25 Inledningstal av förbundsordförande, Rolf Weiffert

11.30 Välkomsttal av kommunalråd, Roger Fredriksson

11.35 Invigning av landshövdingen i Blekinge, Sten Nordin

11.40 Inbjudna gäster går igenom Brunnsparken till Ronneby Brunns Hotell

12.00 Lunch

12.45 Information av förbundsordförande och generalsekreteraren om SBK:s 100-åriga historia

Tävlingsprogram