IPO

Allmän information

Schäferhundklubben i Sturup tackar för förtroendet att få arrangera IPO delen i SM 2018 i Blekinge.

Vi kommer att göra vårt bästa för att Ni som tävlar ska få så rättvisa och bra förutsättningar som möjligt för att kunna optimera era hundars prestationer. Publiken kommer också att ges möjlighet att följa tävlingarna på nära håll.

Tävlingen kommer att genomföras under två dagar, fredag och lördag, med spår på fredagen och lydnad och skydd på lördagen.

Vi har i år för första gången möjlighet att ta emot 20 deltagare i gruppen.

Spårmarkerna

Spårmarkerna 20180819

 

 

Onsdag

Invigning i Brunnsparken klockan 11.00 och beräknas vara slut klockan 13.00

Torsdag

Tävlingarna startar med veterinärbesiktning, som kommer att genomföras på någon av planerna, och något senare kommer lottningen om startordning att göras. Bokning av inträningstid sker vid lottningen

Under eftermiddagen ges ekipagen möjlighet till inträning, på tävlingsplanen, Brunnsvallen. Fem minuter per ekipage.

Figurantarbetet kommer att visas upp före inträningen.

Fredag

På förmiddagen genomför vi spårarbetet. Detta sker vid Listerby, som ligger cirka 1 mils bilfärd från tävlingscentrumet i Ronneby. Spårunderlaget kommer att vara slagen vall. Startfältet är indelat i tre grupper efter lottnummer, så alla behöver inte vara på plats samtidigt.

Det finns inga begränsningar för publiken utan alla intresserade kan följa med och titta på spårarbetena. Samåkning är dock att rekommendera med tanke på parkeringsmöjligheter.

Lördag

Under lördagen kommer det att vara full aktivitet på Brunnsvallen hela dagen då vi genom för både lydnad och skydd samma dag. Vi kommer att börja med två grupper om 6 ekipage och avsluta med en grupp om 8 ekipage. Eventuella löptikar kommer att tillhöra den sista gruppen vilket kan innebära att det är färre ekipage i den gruppen.

Gemensam prisutdelning, på söndagen, tillsammans med de övriga bruksgrupperna

Vi som jobbar med arrangemanget kommer att göra allt för att det ska bli ett fantastiskt SM 2018 och ett 100 års jubileum med pompa och ståt.

Välkomna

Göran Wessman
Tävlngsansvarig

Göran Wessman
Tävlingsansvarig

0702167046

Mejla

Domare/Figuranter

Lars Czykwik
Överdomare
Janne Nilsson
Domare A Spår
Anders Ljungsten
Domare B Lydnad
Johan Holmlund
Domare C Skyddsarbete
Jakob Halttunen
Figurant Del 1
Martin Sikander
Figurant Del 2
Fredrik Wennbom
Reservfigurant

IPO-SM 2009 i Falkenberg med Emma Svensson

IPO Spår med Milan Dudig

IPO Lydnad Jan Karlsson och Arrak vom Scandinawia

IPO Skydds Jan Karlsson och Arrak vom Scandinawia

 

Om IPO

IPO är en förkortning av Internationell Prövnings-Ordning. IPO är ett prov som finns över hela världen och har samma regler överallt. IPO är ett brukshundprov som innehåller tre grupper.

Grupp A: SPÅR,
Grupp B: LYDNADSPROGRAM – Planöversikt
Grupp C: SKYDDSPROGRAMPlanöversikt

Alla tre delarna är värda 100 poäng var, vilket kan ge maximalt 300 poäng i slutresultat.

Historiskt är de internationella IPO proven över 120 år gamla och har sitt ursprung i Tyskland, där hade man tidigt började med rasavel på schäfer. Ganska snart insåg man att det behövdes ett instrument för att prova hundarnas arbetsbarhet som komplement till deras exteriör. Detta ledde så småningom fram till dagens utformning av regler.

Idag är provet mer en utpräglad tävlingsform än ett funktionstest. Det genomförs varje år Svenska Mästerskap och Nordiska Mästerskap och Världsmästerskap dit varje land får sända ett begränsat antal deltagare.

Grupp A, Spår.

Spåret är 600 steg långt och har 5 sträckor och 4 vinklar. Dessutom finns tre träföremål utlagda som hunden ska markera. Hunden ska arbeta koncentrerat med djup nos i spårkärnan. Alla avvikelser från detta medför poängavdrag. Domaren följer med ekipaget, och bedömer hela spåret.

Grupp B, Lydnad

Lydnaden innehåller nio olika moment som ekipaget genomför i en bestämd ordning. Ekipaget startar de olika momenten på domarens tecken från en grundposition men genomför i övrigt programmet i egen takt. Grundposition är att hunden sitter rakt vid hundförarens vänstra sida. Hundarna ska uppvisa energi, följsamhet och precision i utförandet av momenten.

Det är alltid två ekipage på planen samtidigt. En hund ligger plats med dess förare utom synhåll och under tiden genomför det andra ekipaget sitt lydnadsprogram. Därefter skiftar ekipagen arbetsuppgift.

Moment
Fritt följ
Sättande under gång
Läggande under språngmarsch med inkallning
Ställande under språngmarsch med inkallning
Apportering (2 kg apport) på slät mark
Hoppapportering (650 gr apport och 1 meter högt hinder)
Apportering över A-hinder (650gr apport och 1,85 meter högt hinder)
Framåtsändande
Platsliggning med störning

Grupp C, Skyddsarbete.

Skyddsarbetet har åtta moment. Här arbetar hunden mot en figurant som är försedd med skyddsdräkt och skyddsärm. Hundarna får aldrig bita i någon annan del på figuranten än i skyddsärmen. Figuranten är domarens instrument för att bedöma hundens kvalitéer.

Hunden ska uppvisa kraft och energi i sina angrepp och bett och samtidigt ska den vara lyhörd för förarens kommando. Figurantens angrepp riktar sig alltid mot hunden.

Moment
Rondering
Bevakning och Ståndskall
Avvärjande av flyktförsök
Avvärjande av angrepp 1
Ryggtransport
Överfall under ryggtransport
Angrepp under rörelse
Avvärjande av angrepp 2

Träna IPO

Inom provformerna i IPO är det samarbete mellan förare och hund som upplevs starkast. Hunden är oftast väldigt angelägen och glad att få komma igång och göra jobbet. Inom avdelningen skydd är hunden tränad att se skyddsärmen på figuranten som den bästa av leksaker och som den vill hålla greppet om.

En viktig egenskap i IPO är att hunden visar arbetsglädje och genomför lydnads- och skyddsmomenten i högt tempo och med bra precision. Skyddsarbetet behöver tränas under noga kontrollerade former tillsammans med utbildad figurant.

Spår tränas på fält, precis som i tävling, och hunden ska ha ett lugnt tempo, djup nos, hög noggrannhet och ett intensivt doftintresse.

Tävla i IPO

För deltagande i samtliga klasser (klass 1, 2 och 3) i IPO krävs att hunden är av brukshundras, som Svenska Brukshundklubben har avelsansvar för, och att hunden är minst 18 månader gammal. Den måste före start ha genomgått ett MH-test (Mentalbeskrivning hund) och ha känd mental status. Den ska också ha genomfört ett BH-prov (BeHörighetsprov) med godkänt resultat.

Det krävs också en licens för ekipaget utfärdad av Brukshundklubben.

Exempel på hur IPO går till genom en reklamfilm från Globus sport