Patrullhund

Film från prisutdelning https://www.facebook.com/sbkpatrullhund/videos/461601341005939/

Film från tävlingen https://www.facebook.com/sbkpatrullhund/videos/253231655329390/

Allmän information

Ni hälsas hjärtligt välkomna till Försvarsmaktsmästerskapen 2018 för patrullhundar som kommer att genomföras i Blekinge i samband med övriga mästerskap inom Svenska Brukshundklubben.

SBK:s Skånedistrikt står som ansvarigt för Försvarsmaktsmästerskapen men detta sker i samverkan med SBK:s Blekingedistrikt och med stor hjälp av Olofströms och Sölvesborgs brukshundsklubbar.

Spårprov och patrullstig kommer att genomföras i Olofström i nordvästra Blekinge.

Mästerskapen startar med invigning redan på onsdagen i Brunnsparken och vi hoppas att alla tävlande som redan anlänt möter upp i uniform och med sina hundar.

Torsdag genomförs veterinärbesiktning samt lottning och information i Brunnsparken.

Under fredagen genomför hälften av deltagarna spårmomentet och den andra halvan patrullstigen och under lördagen vänder vi på det hela.

Söndag förmiddag sker uppletande av föremål i Brunnsskogen samt lydnadsmomenten i Brunnsparken, allt i Ronneby.

Vi kommer att efterhand komplettera med detaljerad information om tider och platser för de olika delarna i mästerskapen.

Än en gång hjärtligt välkomna och våra provledare och funktionärer kommer att göra allt för att ni skall trivas tillsammans med oss.

Sista anmälningsdag till Patrullhundar 2018 är den 24 juni.

Sven Börje Persson
Överdomare

0732-016 155

Program

Torsdag den 23 augusti

12.30 – 14.00 Veterinärbesiktning

15.00 – 17.00 Information och lottning

Fredag den 24 augusti

08.30 Spårmomentet startar i Olofström

07.30 Patrulleringsmomentet startar i Olofström

12.00 -13-00 Lunch

13.00 -15.00 Spårmomentet fortsätter i Olofström

13.00 – 15.30 Patrulleringsmomentet fortsätter i Olofström

19.00 – After Dog, Ronneby Brunn

Lördag den 25 augusti

08.30 Spårmomentet startar i Olofström

07.30 Patrulleringsmomentet startar i Olofström

12.00 -13-00 Lunch

13.00 -15.00 Spårmomentet fortsätter i Olofström

13.00 – 15.30 Patrulleringsmomentet fortsätter i Olofström

18.30 – Galamiddag, Ronneby Brunn

Söndag den 26 augusti

07.00 – 12.00 Uppletande, Brunnskogen, Ronneby

07.00 – 12.00 Lydnad, Brunnsparken, Ronneby

12.00 – Lunch

16.00 Prisutdelning

Domare

Josefin Hedlund
Domare patrullstig och lydnad

Övre Norrland

Dan Majlöv
Domare patrullstig och lydnad

Mellan Norrland

Gunnel Crona
Domare spår och uppletande

Mellan Norrland

Bo Ek
Domare spår och uppletande

Gävleborg

Nils Göran Larsson
Reservdomare

Södermanland

Om Patrullhunden

Att utbilda en patrullhund är något för dig som vill göra en insats med hund i Försvarsmakten. Kurser arrangeras runt om i landet på Svenska Brukshundklubbens lokala klubbar.

Frivillig försvarsorganisation

Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation. På uppdrag av Hemvärnet inom Armén utbildar Svenska Brukshundklubben hundförare och hundar som placeras i Försvarsmaktens olika förband. I förbandet är du i första hand soldat där du och hunden ska vara ett komplement till övrig bevakning med huvuduppgift att varna förbandet.

Patrullhundens uppgifter

Patrullhundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i bevakningsområdet.

Hunden tränas att från fasta platser och i rörelse tydligt markera ljud i terräng. Hunden kan på mycket långa avstånd höra en människa som rör sig, och markera detta för sin förare. Hunden varnar på detta sätt sin förare för eventuella inkräktare. I rörelse kan hunden även med hjälp av sitt fina luktsinne ta upp och följa spår på marken och avslöja personer som gömmer sig i terrängen.

Som medlem i Svenska Brukshundklubben kan du utbilda dig själv och din privata hund till patrullhund genom oss.

Utbildningsgång

Patrullhundskursen utgör en kurs i en följd av kurser som leder fram mot befattningen som hundförare.

Lämpliga tjänstehundar

Många raser är lämpliga som tjänstehundar, även många blandrashundar. Det är egentligen inte rasen som avgör utan individens egenskaper. Hundarna måste vara arbetsvilliga, ha bra ”motor” och en tydlig ”on/off-knapp”. Med andra ord ska hunden kunna koppla av när arbetet är slutfört och komma igång snabbt när det är dags att arbeta. Dessa egenskaper är viktiga för att hunden ska orka både fysiskt och psykiskt över tiden. Hunden måste klara av att vara fokuserad under arbetspass på flera timmar och orka arbeta i mycket krävande miljöer – och det gäller även hundföraren.

Hundtjänstpersonal ur SBK

Som medlem hos Svenska Brukshundklubben kan man också utbilda sig till hundtjänstpersonal och skriva frivilligavtal med Försvarsmakten. Både Flygvapnet och Armén har i krigsorganisationen ett stort behov av kunniga hundinstruktörer som ansvarar för träning och skötsel av hundar.

http://tjh-masterskap.se/index.html

http://tjh-masterskap.se/funktionärer_2017.html