Skyddshundar

Allmän information

Vi i Kristianstads BK tackar för förtroendet att få arrangera SM 2018 för skyddshundarna. Vi kommer att göra allt för att Ni tävlande och publik får en underbar SM vecka hos oss.

För första gången i historien kommer SM för skyddshundsgruppen att genomföras på fyra dagar. Egentligen kan man säga att det blir fem dagar eftersom veterinärbesiktning, lottning och stor invigning kommer att äga rum på onsdagen. Vi tror och hoppas att det kommer att bli stor fördel för de tävlande som ges möjlighet att ”ladda upp” i lugn och ro inför de olika delmomenten. En annan nyhet är att alla skyddstävlingens delmoment kommer dömas av samma domarpar.

Efter invigningen och lottningen på onsdagen åker vi på torsdag morgon till Kristianstads Brukshundklubb där spårarbetet sker. Spåren ligger på de öppna militärfälten i nära anslutning till klubben. (bilder kommer att läggas ut efterhand).

Fredagen kommer vi att ägna åt avsöket. Detta sker på cirka 10–15 minuters bilfärd från Ronneby brunn inom militärt område på flygflottiljen i Kallinge.

Till varje tävlingsekipage tillåts fem åskådare följa med på stigen under avsöket. Två personer kan den tävlande utse. Tre platser lottas ut till övriga åskådare.

En något mer intensiv dag blir det på lördagen. Vi börjar på morgonen med genomförandet av lydnadsprogrammet inne i Brunnsparken.

Efter lunch beger vi oss till en av de två uppletanderutor som finns nära Brunnsparken.

Söndagen börjar med samling och genomgång av upplägget på skyddsplanen. Efter genomgången presenteras upplägget med provhund.

Vi kommer att starta planskyddet i omvänd ordning. Efter var fjärde hund blir det en kort paus. Lunch håller vi mellan 12.00 och 13.00. Prisutdelning blir det cirka klockan 16.00.

Information kommer ske varje dag till samtliga tävlande för att informera om morgondagens tidsschema.

Vi kommer att göra allt för att det blir ett fantastiskt SM 2018 och 100-års jubileum med många bra tävlingsresultat.

Välkomna

Ingvar Nilsson
Kontaktperson
0722-090949
Mejla

Domare/Figuranter/Tävlingsledning/Deltagare

Pelle Karlsson
Domare
Skaraborg
Anders Ögren
Domare
MellanNorrland
Ingvar Nilsson
Tävlingsledning
Skåne
Rolf Nilsson
Tävlingsledning
Skåne
Patrik Håkansson
Figurant
Blekinge
Niklas Schöbel
Figurant

Dalarna

Peter Stoltz
Figurant
Skåne
Anna Haeggblom Bjellå
Överdomare

Kvallista

http://sbktavling.se/embedded_pages/skydd_sm

Om skydd

Skydd är ett specialmoment inom bruksprovet som Svenska Brukshundsklubben fastställt. Hunden avvärjer kraftiga hot mot föraren och ska även stoppa en flyende person. Inom Svenska Brukshundklubben (SBK) finns ett par olika former av skyddsprov, dels de traditionella svenska, dels de internationella. Gemensamt för dem är att hundarna prövas i skyddsarbete, lydnad och nosarbete. De två senare delarna skiljer sig inte mycket från övriga provformer vad gäller utförande och krav på hundarna.
Historiskt har skyddsarbetet skapats mycket utgående från den polisiära användningen av hund.
Hunden ska hela tiden vara under god lydnad från föraren och får bara agera i speciella situationer. Dessa kan beskrivas som då hunden sänds av föraren efter flyende person, då en person som hunden satts att bevaka försöker avvika samt då föraren utsätts för ett kraftigt hot (angrepp) från en person.
Man bedömer hundens kraft i angrepp, upphörande med angrepp på kommando från föraren eller då personen slutat fly eller angripa samt uppmärksamhet vid bevakning.

Träna skydd

Hos hunden ställs krav på kamplust, skärpa, försvarslust samt goda nerver.
Kamplust är hundens ”motor” som får den att engagera sig i exempelvis dragkamp. Skärpa är hundens benägenhet att reagera med aggressivitet på retningar, försvarslusten är hundens benägenhet att försvara sin förare. De goda nerverna behövs för att hunden ska kunna sortera intryck och anpassa sitt agerande efter situationen.

Tävla i bruksprov skydd

För deltagande i skyddshundsgruppen samtliga klasser (lägre, högre och elit) krävs att hunden är av brukshundras, som vi i Svenska Brukshundklubben har avelsansvar för, och att hunden är minst 18 månader gammal. Det krävs också licens utfärdad av Brukshundklubben.