Sökhundar

Allmän information

Vi hälsar Er deltagare och alla andra intresserade varmt välkomna till västra Blekinge.

Sökrutan kommer att finns på Ryssberget norr om Sölvesborg. Ryssberget är ett naturområde med en av Sveriges största bokskogar samt stora områden av granskog. Kuperat och vackert.

Invigningen sker på onsdagen i Brunnsparken. Lottningen gör vi på torsdagen också i Brunnsparken.

På fredagsmorgonen sker platsliggning på Ronneby BK. Därefter blir det uppletande i en av två uppletanderutor i Brunnskogen i nära anslutning till Brunnsparken och Brukshundklubben.

På lördagsmorgonen träffs första gruppen vid Ysane kyrka 53 km väster om Ronneby. Vi planerar att nästa grupp ska köra från Ronneby på förmiddagen. Vidare transport upp till Grundsjön (10 minuters körning) och där kommer vi ha samlingsplats för sökekipagen, tävlingsfunktionärer samt publik. Vid Grundsjön kommer det finnas servering med mera.

Uttransport till sökrutan sker från Grundsjön och då i små grupper. Efter sökarbetet åker ekipagen tillbaka till Ronneby Brunnspark.
Till varje tävlingsekipage tillåts fem åskådare följa med på stigen under söket.
Två personer kan den tävlande själv utse. Tre platser lottas ut till övriga åskådare.

På söndagen utförs lydnadsmomenten i Brunnsparken.

Samma domarlag komma att döma er i samtliga moment.

Än en gång välkomna och vi tävlingsledare och alla våra funktionärer kommer göra allt för att SM tävlingen blir lyckad.

Har ni några frågor så är det bara att ta kontakt med oss.

Ha det gott och välkomna till oss.
Stefan, Anna och Ulrika

Stefan Nilsson

0768-397959

Domare/Tävlingsledning

Anna Strandberg
Tävlingsledning
Stefan Nilsson
Tävlingsledning
Ulrika Adolfsson
Tävlingsledning
Bo Linnarsson
Domare
Skaraborg
Tommy Nielsen
Domare
Skåne
Anna Haeggblom Bjellå
Överdomare

Kvallista

http://sbktavling.se/embedded_pages/sok_sm

Om sök

Sök ingår som ett specialmoment inom Svenska Brukshundklubbens bruksprov. I sök ska hunden hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen.

Förutom lydnadsdelen så är syftet med sök som specialmoment att hunden skall hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen.

Att träna sök är mycket socialt, man är ofta ett gäng som har mycket trevligt tillsammans.

En bra förutsättning är att hunden skall vara tillgänglig och tycka om att ta kontakt med främmande människor. Den skall kunna jobba självständigt samtidigt som den följer okopplad sin förares dirigering.

Så här tränar du sök

Det finns olika sätt att lära in och träna sök. Hunden markerar hittad figurant antingen genom att bli kvar och skälla vid figuranten eller genom att i munnen ta en markeringsrulle, som hänger i halsbandet, och återvända till sin förare. När man tränar sök skall man vara flera ekipage så att man kan hjälpas åt att gömma sig som figurant.

Vilka hundar kan träna och tävla

I princip alla hundar kan vara med och träna. De allra minsta hundarna kanske kan ha svårt att jobba i snårig och svårtillgänglig terräng.

Alla hundar som är registrerade hos SKK får tävla i grenen sök. Det finns några specialbestämmelser avseende villkor för deltagande och dessa kan man läsa om i reglerna.

De flesta av Svenska Brukshundklubbens lokalklubbar arrangerar söktävlingar varje år. Svenska mästerskap anordnas årligen.

När man tävlar i sök kan man bli sökprovschampion, SE SöCh, om man har erhållit tre certifikat på bruksprov i grenen.

I bruksproven där söket ingår kan man tävla i klasser; appellklass, lägre klass, högre klass och elitklass.

Konditionsträning för såväl förare som hund är bra att ha med i sin träningsplanering.