Spårhundar

Allmän information

Vi hälsar Er deltagare och alla andra intresserade varmt välkomna till Blekinge.

Spårmarkerna är belägna norr om Ronneby i området vid Karlsnäsgården cirka 20 minuter bilfärd från Ronneby. Terrängen i området består av mest av blandskog.

Invigningen sker på onsdagen i Brunnsparken. Veterinärsbesiktning och lottning gör vi på torsdagen.

På fredagsmorgonen sker platsliggning på Ronneby BK. Därefter blir det uppletande i en av två uppletanderutor i Brunnskogen i nära anslutning till Brunnsparken och Brukshundklubben.

Karlsnäsgården

Vi kommer att använda två domarlag. Ett domarlag för platsliggningen och det andra domarlaget för uppletandet.

På lördagen träffs vi vid Karlsnäsgården. Uttransport från Ronneby kommer att ske i olika grupper. Tider för de olika grupperna kommer att meddelas i kommande PM. På Karlsnäsgården kommer det finnas servering och resultatredovisning under dagen.

Uttransport till spåren sker från samlingsplatsen. Efter spårarbetet kan ekipagen återvända tillbaka till Ronneby Brunnspark.

Ett domarlag dömer spårupptagen och det andra domarlaget sätter spårbetygen.

Tyvärr är det inte möjligt att ha medföljande åskådare (bilar) vid spårpåsläppen!

På söndagen utförs lydnadsmomenten i Brunnsparken. För lydnaden gäller omvänd startordning. Vi använder en lydnadsring och två domarlag.

Hjärtligt välkomna till Blekinge och vi tävlingsledare och alla våra funktionärer kommer göra allt för att SM tävlingen blir lyckad.

Har ni några frågor så är det bara att ta kontakt med oss.Välkomna

Roland och Thomas

Roland Sjösten
Kontaktperson

0708230929

Mejla

Domare/Tävlingsledning

Martti Keskinen
Domare

Närke

Linda Frisk
Domare

Stockholm

Roland Sjösten
Tävlingsledning
Thomas Göransson
Tävlingsledning
Anna Haeggblom Bjellå
Överdomare

Kvallista

http://sbktavling.se/embedded_pages/spar_sm

Om spår

Spårskog SM 2018 Blekinge

Spår ingår som specialmoment inom Svenska Brukshundklubbens bruksprov. I spår ska hunden följa en markbunden vittring av en människa. Spår går ut på att en hund, kopplad i en spårlina till föraren, följer en markbunden vittring av en människa. I spåret är träpinnar utlagda som hunden ska markera eller ta upp och lämna till föraren.

Upplevelse av spår

Hundar tycker vanligtvis att det är intressant att följa spårvittring. Den kopplar då på sina ursprungliga instinkter som handlar om att spåra efter ett byte som kan ge den föda.

Som förare är det spännande att följa efter en spårhund. Man inser vilket fantastiskt luktsinne hunden har. Stoppar man själv näsan i backen känner man ingenting av spårdoften. Hunden kan tränas att följa spår som är 10-20 timmar gamla, allt beroende på väderförhållanden och rutin.

Träning i spår

En hund som spårtränas övar upp sin koncentrationsförmåga. Som förare blir man skicklig på att läsa hundens beteende. Ett spår påverkas av väder, vind, tid, andra djur och människor som rör sig och det skapar förstås svårigheter för hunden och då krävs det att föraren kan läsa hunden och se när den går rätt och när den kanske väljer att följa ett annat spår.

En viktig sak att komma ihåg, är att man själv aldrig kan överta jobbet att spåra. Det handlar om att lita på hunden och lugnt följa efter.

Förutsättningar för att träna

En hund som ska tränas till att bli en spårhund, behöver ha ett medfött intresse för sin uppgift vilket de flesta hundar har. Samtidigt så behöver det finnas ett verkligt skäl till varför hunden ska följa ett specifikt spår, den är ju omgiven av massor av spår hela tiden. Det kräver att hunden motiveras att följa spåret för att i dess ände hitta något som är värdefullt. Det kan vara en leksak som den gillar, det kan vara en skål med mat, några köttbullar, en människa, eller vad som intresserar.

Som förare behöver man vara lugn och verkligt intresserad av att följa den spårande hunden. Om föraren tycker att det är tråkigt, så kommer hunden också att tycka att det är trist. Spårarbete är som all annan träning ett samarbete som bygger på ömsesidig glädje.

Så här tränar du spår

En spårhund kan tränas på många olika sätt.

Välja mark för spåret

Det första att tänka på är var man lägger spåret. Det gäller att välja ett område där det inte gått människor eller sprungit hundar. Det bästa att börja med är gles skogsmark.

Lägga ut spåret

Hunden ska inte se när spåret läggs ut. En medhjälpare kan hålla i hunden eller så får den sitta i bilen. Tänk dig att spåret läggs som en rak sträcka in i skogen ca 30-50 meter. Markera ut platsen där du ska visa på spåret för hunden. När du går spåret ska vinden blåsa i ryggen, om det är motvind kommer hunden helt naturligt att försöka söka efter vittringen med hög nos och det gynnar inte spårbeteendet.

Lägg ett par godisar där du startar spåret, placera sedan en godbit i varje fotspår under ca 10 meter, därefter i vartannat fotspår ytterligare 10 m, därefter i vart tredje fotspår ytterligare tio meter. Placera en skål med godbitar (med lock på) där du tänker dig att hunden ska sluta spåra. Fortsätt själv att gå rakt fram en bit, innan du svänger av i en vid båge och går tillbaka. Det är viktigt att du inte går för nära det spår som du lagt ut. Nu väntar du ungefär 30 minuter.

Starta hunden i spåret

Gå fram till den plats där du markerat att spåret startar och låt hunden självmant börja leta efter godbitar. Med största säkerhet kommer den att följa godbitarna som ligger i spåret. När avståndet mellan godbitarna glesnar, kommer den att spåra för att komma vidare i förväntan att hitta nya godbitar. Ha gärna en sele på hunden som du har koppel till. Selen underlättar för hunden att böja ned nosen mot backen.

Upprepa övningen några gånger i veckan. Lägg allt glesare med godbitar och förläng spåret när hunden blir mer säker.

En förutsättning när du börjar träningen är att hunden tycker om de godbitar du lägger i spåret. Gör övningen innan hunden får sin vanliga måltid.

Vilka hundar kan tränas?

Alla hundar kan lära sig att spåra, sedan är vissa hundar mer talangfulla än andra.

Tävla i bruksprov spår

Spårarbete tillhör tävlingsgrenen bruksprov. Alla registrerade hundar i SKK får tävla i bruksprov.

Tävlingar & mästerskap

Inom bruksprov spår finns det fyra klasser som man tävlar i, appell-, lägre-, högre- och elitklass. I elitklassen tävlar man för att få certifikat. När man har tre certifikat blir hunden spårhundschampion. Går det riktigt bra finns chans att tävla i SM.

Kombinera spår med annat

Spårträning mår alla hundar bra av och den kan kombineras med vilken annan träning som helst. En riktigt duktig spårhund kan tränas att spåra på grus, på asfalt och i samhällets alla miljöer – men då krävs massor av träning och en talangfull hund och ägare.