Rapporthundar

Date:05 Jun, 2016

Rapporthundar

Rapport ingår som ett specialmoment inom Svenska Brukshundklubbens bruksprov. I rapport ska hunden springa mellan två stationer så snabbt som möjligt.

Om rapport

Förutom lydnadsdelen så är syftet med fältprovet att hunden okopplad skall springa mellan två stationer så snabbt som möjligt. Längden mellan stationerna ökar i takt med att klasserna blir svårare.

Tävla i bruksprov rapport

Alla hundar som är registrerade hos SKK får tävla i specialmomentet rapport, men det är sällsynt med de mindre hundarna som både kan ha svårt med terrängen och att hinna med i de större hundarnas tempo.