Sökhundar

Date:05 Jun, 2016

Sökhundar

Sök ingår som ett specialmoment inom Svenska Brukshundklubbens bruksprov. I sök ska hunden hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen.

Om sök

Förutom lydnadsdelen så är syftet med sök som specialmoment att hunden skall hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen.

Upplevelse av sök

Att träna sök är mycket socialt, man är ofta ett gäng som har mycket trevligt tillsammans.

Tävla i bruksprov sök

Alla hundar som är registrerade hos SKK får tävla i grenen sök. Det finns några specialbestämmelser avseende villkor för deltagande och dessa kan man läsa om i reglerna.

Tävlingar & mästerskap

Lokala klubbar inom Svenska Brukshundklubben arrangerar söktävlingar någon gång under året. Svenska mästerskap anordnas årligen. Flera rasklubbar inom Brukshundklubben anordnar också svenska mästerskap eller riksmästerskap för sina respektive raser.

Titlar att vinna

När man tävlar i sök kan man bli sökprovschampion, SE SöCh, om man har erhållit tre certifikat på bruksprov i grenen.

Klasser att tävla i

I bruksproven där söket ingår kan man tävla i klasser; appellklass, lägre klass, högre klass och elitklass.