Välkommen som utställare

Bakgrundsinformation

Brukshundklubben är en ideell organisation. Våra huvudsakliga verksamhetsområden är utbildning, tävling samt utveckling av mentalt och fysiskt sunda hundraser. Svenska Brukshundklubben har idag runt 70 000 medlemmar runt om i landet och är en specialklubb under Svenska Kennelklubben med cirka 300 000 medlemmar. Brukshundklubben är en av Sveriges 18 frivilliga försvarsorganisationer, som har i uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Myndigheten för samhällsnytta.

 

Svenska Mästerskapen för brukshundar 22 – 26 augusti 2018 med firandet av 100-års jubileum

SM 2018, höjdpunkten av Svenska Brukshundsklubbens 100-års jubileum, arrangeras av Svenska Brukshundklubben Blekingedistriktet. Det ska leda till en unik mötesplats för hundsport med de bästa förutsättningarna att på plats tävla och marknadsföra sig på. Målet är att de tävlande och besökare ska få en upplevelse som gör att de återkommer år efter år till Blekinge och sätter Blekinge på kartan som ett föredöme för långsiktig hållbar utveckling av hundsporten. Till evenemanget beräknas 20- 25 000 besökare komma och cirka 400 tävlande från hela Sverige.

Brunnshallarna
Karta över ronneby brunnspark

SM 2018 kommer att vara ett evenemang med inriktning på en hållbar hundägarutveckling i Blekinge. Evenemanget ska ge möjlighet att lyfta fram landsbygden och dess företagare med lokalt hantverk och lokala smaker i kombination med övriga näringslivet. Tillsammans ska vi göra detta till ett långsiktigt och årligt återkommande evenemang som påverkar Blekinges besöksnäring, företagande och integration, vilket medverkar till samhällsvinster. Arrangemanget ska leda till att skapa ett attraktivt Blekinge där människor vill och har förutsättningar att bo, verka och må bra tillsammans med sin hund.

Utställningsområde

Brunnshallarna

Brunnshallarna

Marknaden äger rum utomhus i Ronneby Brunnspark, Ronneby onsdag 22 augusti – söndagen 26 augusti 2018. SBK avgör monterplatser och banderollers placering. Samarbetspartners står för egna banderoller, framtagande av publiceringsfärdiga logotyper, annonser, informationsmaterial, monterplatser m.m. OBS! Begränsat antal utställningsplatser.

Monterplats 350 SEK/m². Minimum 6 m². Faktura gällande utställningsplats ska vara fullbetald senast den 21 juni 2018 till BG 752-4366. El ingår upp till 16 amp. Ta med egna kablar, längd minst 25. Bil-släp får inte stå intill mässplatsen.

Parkering & marknadsplats

Utställare ges möjlighet att parkera ett fordon på en parkering som ligger i nära anslutning till utställarområdet (se karta). Tyvärr kan vi inte erbjuda plats till husvagnar eller husbilar på utställningsområdet eller på parkeringen intill. Transporter till och från utställningsområdet kan bara ske mellan 06.00 - 07.30 varje dag samt efter tävlingarnas slut. På tisdagen den 21 augusti är transporter möjliga mellan kl.14.00 till kl.20.00. Inga fordon är inte tillåtna att stå permanent på arenaområdet. Ett enkelt släp är tillåtet att ställa jämte/bakom marknadsplatsen (arrangören avgör).

Bevakning

Bevakning sker i begränsad omfattning av utställningsområdet mellan tisdagen den 21 augusti – söndagen den 26 augusti 2018. SBK Blekingedistriktet har ingen ansvarsförsäkring, så egna försäkringar krävs.

Brunnsparken flygfoto