Domare klara för SM

  • -

Domare klara för SM

Category:Nyheter

Svenska Mästerskapen 2018

Överdomare
Anna Haeggblom-Bjellå Närke

 

Spår
Marti Keskinen Närke
Linda Frisk Stockholm

 

Sök
Tommy Nielsen Skåne
Bo Linnarsson Skaraborg

 

Skydd
Anders Ögren Mellan Norrland
Pelle Karlsson Skaraborg

 

Rapport
Mia Cangren Malmberg Sörmland
Dennis Arthursson Uppland

Skyddsfiguranter
Simon Larsson Småland
Patrik Håkansson Blekinge
Peter Stoltz Skåne

 

Resursdomare
Kenneth Brorsson Halland
Jan Larsson Blekinge

 

Nordiska Mästerskapen 2018 Finland

Sök Göte Karlsson Blekinge
Spår Ola Hansson Sörmland
Rapport Stefan Axelsson Värmland-Dal
Skydd Per Gabrielsson Mellan Norrland
Skyddsfigurant Matti Kumpula Småland
Skyddsfigurant Jonas Eldh Närke