Vi är en hjärtsäker zon

  • -

Vi är en hjärtsäker zon

Category:Nyheter

Hela sm2018.se kommer att vara en Hjärtsäker Zon.

Alla platser där vi kommer att ha aktiviteter kommer att klassas som Hjärtsäker zon.

En hjärtsäker zon skapar trygghet och betyder att:
– det finns kunskap för att hantera ett hjärtstopp och larma 112
– det finns HLR-kompetens så att hjälp omgående kan sättas in
– all personal vet var hjärtstartarna finns och kan hantera dem
behandling med hjärtstartare kan ske inom 180 sekunder

Techmedico kommer att ha personal, på plats i Ronneby under tävlingstid mellan den 22/8 – 26/8 samt kommer att utbilda ansvariga tävlingsledare för varje tävlingsdisciplin, som kommer att ha tillgång till egen hjärtstartare ute i ”markerna”.
sm2018.se sätter trygghet och säkerhet för funktionärer, tävlande och besökare som en betydelsefull del av evenemanget.

Vi jobbar aktivt med säkerhet och det kändes därför självklart att vi även skulle hjärtsäkra sm2018.se nu när vi ”veterinär säkrat” sm2018.se

Trygghet både för två och fyrfotade helt enkelt.

http://www.techmedico.se/